Leveringsbetingelser og
lidt om dette website …

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunde og leverandør i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom parterne imellem.


1.  Tilbud og aftale

1.1.  Tilbud er bindende for leverandøren i 30 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren og prisen er meddelt bestilleren. Denne foreligger oftest i form af kommunikation pr. brev, epost, sms eller via anden elektronisk platform. Evt. afvigelser, der kræver udvidelse af aftalt pris, aftales særskilt inden arbejdets udførelse.


2. Priser og leveringbetingelser er baseret på Medieaftalerne 2023-25 for Dansk Journalistforbund. Min timepris er pt. 1005 kr. eks. moms, men normalt aftales et fast beløb for produktionen jvf. pkt. 1.2.


3. Anvendelsen af det leverede fremgår af kommunikationen mellem leverandør og bestiller jvf. pkt. 1.2 samt almindelig  dansk lovgivning om ophavsret.


4. Anvendelse af produktet ud over det det aftalte skal aftales og aflønnes særskilt. Det leverede må ikke bruges til promptning, træning og modificering med kunstig intelligens (ai) uden nærmere aftale og aflønning.


5. Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter dansk lov om ophavsret. Mikael Skotting/raaskot.dk forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining jvf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.Venlig hilsen,


Mikael Skotting

mikaelskotting.dk, 

raaskot.dk.

Østerbro, den 21. marts, 2024